Lions-tavoitteet

Toimia lionsklubeina tunnettujen palveluklubien järjestäjänä ja toiminnan ohjaajana.

Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta.
Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.

Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja  keski näisen yhteisymmärryksen avulla.

Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista  yleisesti kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta, eikä uskonnosta.

Kannustaa palvelunhaluisia miehiä ja naisia työ hön paikka kuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan alalla sekä yksityisissä yrityksissä.

 

 

Lähde: Suomen Lions-liitto ry (luettu 14.3.2019)