Lionstoiminnan arvot ja visio

Suomalaisen lions-liikkeen arvot

(Päätetty Jyväskylän vuosikokouksessa 2012)

Luotettavuus

 • Olemme rehellisiä ja oikeudenmukaisia
 • Olemme vastuullisia
 • Sitoudumme tehtäviin

Ihmisläheisyys

 • Ystävyys on tavoitteemme, ei välikappale
 • Olemme suvaitsevia ja pidämme kaikkia lähimmäisinämme
 • Olemme lähellä autettaviamme

Palveluhalu

 • Haluamme aidosti auttaa apua tarvitsevia, erityisesti vähempiosaisia lähimmäisiämme
 • Haluamme turvata nuorisolle paremman tulevaisuuden
 • Haluamme osallistua paikallisiin, kotimaisiin ja kansainvälisiin projekteihin

Talkoohenki

 • Talkootyö on perisuomalainen tapa auttaa lähimmäisiä yhdessä ystävien kanssa ilman tiukkaa organisoitumista
 • Toimimme myös muiden järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa

Paikallisuus

 • Pidämme etusijalla paikallisia ihmisiä ja yhteisöjä
 • Suojelemme ympäristöä ja toteutamme kestävää kehitystä
 • Näemme kotiseutumme osana isänmaatamme, sen menneisyyttä, nykypäivää ja tulevaisuutta. Kansainvälisyys
 • Kansainvälisen järjestön jäseninä osallistumme sen osoittamaan palvelutyöhön mahdollisuuksiemme mukaan
 • Teemme kansainvälistä yhteistyötä apua tarvitsevissa maissa myös kahdenvälisinä hankkeina ja monikansallisina yhteishankkeina muiden maiden lionien kanssa

 

Suomen lionstoiminnan arvot 2018‒2019

Lions-toiminnan arvoista nostamme kaudella 2018‒2019 esiin ennen kaikkea seuraavat:

• LUOTETTAVUUS • IHMISLÄHEISYYS • PALVELUHALU

 

Suomen lionstoiminnan visio 2018‒2023

LIONS – ELINVOIMAINEN, UUSIUTUVA, AVOIN JA KAIKKIEN TUNTEMA PALVELUJÄRJESTÖ

 • Tekee palvelutoimissaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
 • Luo uudenlaista avustus- ja palvelutoimintaa
 • Kannustaa kansainvälisyyteen
 • Käyttää rohkeasti digitaalista ympäristöä

 

 

Lähde: Suomen Lions-liitto ry (luettu 14.3.2019)